'5G: סבירות להורדה מהירה פי 10'

ההערכה והממצא של Ookla לגבי מהירות ההורדה החציונית שעלתה עד פי 10 מבוססת על בדיקת מהירות האינטרנט של רשתות של מדינות באסיה שבהן הושקו שירותי 5G לאחרונה.

'5G היא ארכיטקטורת רקע לעתיד, יש להסתכל עליה עם חשיבה של ביטחון לאומי'

שגריר אוסטרליה לענייני סייבר, ד'ר טוביאס פייקין, שנמצא בניו דלהי עבור סבב השיחות הרשמיות שלו עם ממשלת הודו על בעיות והזדמנויות משותפות במרחב הסייבר, אמר שהעמדה האוסטרלית בנושא 5G היא אגנוסטית של ספקים ואגנוסטית במדינה.